Ed van Dijk

Ukończył średnią szkołę techniczną, 1975.

 

Popularyzator szkła w Europie. Buduje niewielkie, opalane drewnem gliniane piece szklarskie; organizuje pokazy wytopu szkła. Od 2011 roku mieszka we Francji.

 

Brał udział w wystawach, sympozjach i festiwalach szkła w kraju i za granicą. Kilkakrotnie nagradzany w Holandii za działalność artystyczną.

 

Interesuje się budownictwem ekologicznym i organicznym.