Studio Borowski

wycieczka dla uczestników wystawy „UFO” i zaproszonych gości  – 17.10.2013
Zdjęcia: Kazimierz Pawlak