Marek Firek

Absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej, Kraków, 1985. Dyplom na Wydziale Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 1989. Doktorat na Wydziale Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 1998. Ukończył kurs pedagogiczny na Politechnice Krakowskiej, 1998. Od 1988 roku uczy malarstwa w Samodzielnym Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Dwie Specjalne Nagrody Sędziowskie i cztery Wyróżnienia Honorowe w Międzynarodowym Konkursie Ceramicznym, MINO, Tajimi, Japonia, 1992, 1995, 1998; wraz z pozostałymi członkami Grupy Ładnie – nominowany do Paszportów Polityki, Warszawa, 2002. Udział w 51 wystawach indywidualnych w Polsce i Austrii, oraz w 146 wystawach zbiorowych w Polsce, Austrii, Danii, Francji, Japonii, Niemczech, Słowenii i Hiszpanii.

W 1995 roku – wspólnie z Rafałem Bujnowskim, Marcinem Maciejowskim, Wilhelmem Sasnalem i Józefem Tomczykiem „Kurosawą” – założył w Krakowie Grupę Ładnie, której był ideologiem i teoretykiem. Członek tej grupy aż do jej rozwiązania w 2006 roku.

Prace w kolekcjach państwowych i prywatnych w Polsce i za granicą, m.in.: Museum of Modern Ceramic Art, Tajimi; Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków.

Mieszka i pracuje w Krakowie.