Lunch z udziałem rektora Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu


Peter BremersKazimierz Pawlak, Małgorzata DajewskaJana Hojstričova,  Palo Macho

Wojciech Olech, Mariusz Łabiński

Pavla Rossini, Elena Atrashkevich-ZlatkovicLatchezar Boyadjiev, Giuliano GaigherJana HojstričovaDagmara Bielecka, Marek Firek