„In-Sight" – Mikuláš Starý

Galeria TYC ART, Ruska 46 a 
wystawa czynna: 23.10.2019 – 03.11.2019
otwarcie wystawy: 23.10.2019, godzina 19.00 – 20.00MIKULÁŠ STARÝ
Ukończył klasę projektowania szkła w Liceum Sztuk Plastycznych, Valašské Meziříčí, Czechy, 2013. Ukończył studia licencjackie w dziedzinie projektowania szkła na Uniwersytecie Tomasa Baty w Zlinie, Czechy, 2017; obecnie kontynuuje na tej uczelni studia magisterskie.
Brał udział w 12 wystawach zbiorowych w Czechach; na niektórych z nich prezentował artystyczny performance.
Obecnie zajmuje się projektowaniem instalacji dla konkretnego miejsca z wykorzystaniem zarówno światła sztucznego, jak i naturalnego. Bada relacje i szuka poetyckiej inspiracji w podstawowych geometrycznych kształtach.