Valda Verikaitė

Dyplom w Katedrze Szkła na Wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Oddział w Kownie, Litwa, 2009.
Udział w 5 wystawach indywidualnych na Litwie i Łotwie oraz w ponad 60 wystawach zbiorowych na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie, w Niemczech i Danii.
Prace w zbiorach Muzeum Miejskiego w Kownie, Litwa; Muzeum Szkła we Lwowie, Ukraina; kolekcji Luciano Benetton Imago Mundi, Treviso, Włochy.
Tworzy konceptualne instalacje z wykorzystaniem różnych mediów, odzwierciedlające życie codzienne w XXI wieku.