Ernests Vītiņš

Dyplom w Katedrze Szkła Artystycznego na Wydziale Sztuk Wizualnych Łotewskiej Akademii Sztuki w Rydze, Łotwa, 2011.
Nagroda Telewizji Łotewskiej i Radia Łotewskiego „Kilogramy kultury” w kategorii „Sztuka wizualna” za indywidualną wystawę „W szklanym labiryncie”, 2019
Twórca marki Glasstone oraz studia Ernesto Design, Ryga.
Udział w 3 wystawach indywidualnych na Łotwie oraz w wystawach zbiorowych na Łotwie, w Finlandii i Wielkiej Brytanii.
Tworzy monumentalne szklane rzeźby i instalacje. Jego prace zainstalowane są na całym świecie, m in. na Słowacji, Litwie, Ukrainie, w USA, Japonii, Szwecji, Niemczech, Czechach, Polsce, Turcji i Rosji. Autor „In Nature”, największej szklanej instalacji nad Bałtykiem, zlokalizowanej w foyer House of Nature – Akademickiego Centrum Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze.
Prowadzi badania nad rozwojem techniki szkła warstwowego.
www.ernestvitin.com