Michał Wawrzyniak

Studiował Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Opolskim, 1997–2002. Dyplom w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Opolskim, 2008.
Od 2011 roku występuje jako aktor i muzyk w Teatrze Jednego Wiersza w Opolu.
Brał udział w 7 wystawach indywidualnych i 5 zbiorowych.
Lubi czytać biografie i oglądać filmy science fiction.