Dąbrówka Ida Huk

Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego, 2000. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki w Wyższej Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze, Czechy, w pracowni Vladimira Kopeckiego, 2000/2001.
Tworzy obiekty ze szkła, zajmuje się scenografią teatralną. Od 2002 roku związana z wrocławskim Teatrem Ad Spectatores, z którym do dziś zrealizowała ok. 30 spektakli premierowych. Współpracowała też z teatrami w Bydgoszczy, Jeleniej Górze oraz z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu.
Wzięła udział w 6 wystawach indywidualnych w Polsce oraz w 25 wystawach zbiorowych w Polsce, Czechach, Danii i Niemczech.