Domas Ignatavičius

Dyplom na Wydziale Sztuki Monumentalnej Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Litwa, ze specjalizacją w witrażu, 1998. Studiował również na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze w Czechach w 1998 roku. Udział w 4 wystawach indywidualnych w Wilnie w latach 1999, 2016, 2017, 2021 i w 15 wystawach grupowych na Litwie i w Niemczech, w tym w „Vitrum 2020. Clear Space”, w Muzeum Okręgowym w Kownie. Bada życie przedmiotów, lubi narciarstwo alpejskie, jazdę na rolkach i aikido.
www.domasig.lt