Erki Kannus

Ukończył studia licencjackie na Wydziale Szkła Estońskiego Narodowego Instytutu Sztuki (obecnie: Estońska Akademia Sztuk Pięknych, EKA), Tallinn, Estonia, 1981.
Udział w 19 wystawach indywidualnych w Estonii, Francji, Szwecji, USA, Włoszech, na Litwie i Łotwie, oraz w licznych wystawach zbiorowych, m.in.: „Nous croyons”, 2012, Chateau St-Auvent, Francja. Od 2003 roku pracuje nad serią intermedialnych wystaw indywidualnych „TILINATORIUM”, obejmujących muzykę eksperymentalną oraz interaktywne rzeźby dźwiękowe.
Mieszkał w Monachium, Niemcy, 1989–1990 oraz w St. Paul, Minnesota, USA, 1990–2002.
Jego prace znajdują się w kolekcji Estonian Art Foundation.
Współtworca marki EKDesign.
erkikannus.raplakunst.eu