Eglė Pilkauskaitė

Dyplom na Camberwell College of Arts, University of the Arts w Londynie, Wielka Brytania, 2014.
Udział w kilku wystawach zbiorowych, m.in.: Camberwell Space w Londynie, 2018, i w Museum of Applied Arts and Design w Wilnie, Litwa.
Jej twórczość ma korzenie w konceptualnych badaniach tematów takich jak: ruiny, przesiedlenie, antropocen czy nowy materializm; eksploruje różne techniki i materiały przemysłowe i rzemieślnicze.
www.pilkauskaite.com