„Wrocław - Mikrokosmos Zdarzeń" – warsztaty szklarskie dla rodzin z dziećmi

Galeria BB, ul. Jatki 3-6, Wrocław – 19.10.2013, 16.00 – 18.00
Prowadzenie: Pati Dubiel - http://www.galeriabb.com/dubiel

Zdjęcia: Monika Muszyńska