Andrzej Kucharski

Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu, 1987.

Nagroda w dziedzinie kultury za całokształt twórczości artystycznej od Prezydenta Miasta Świdnicy, 2010.

Udział w 9 wystawach indywidualnych w Polsce, Niemczech i Holandii oraz w ponad 60 wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Bułgarii, Rosji, Holandii, Francji, Belgii, Szwajcarii, Danii, Japonii, Finlandii, Hiszpanii oraz Szwecji, m.in.: „Glass Now 16 th", Tokio, Hamamatsu, Nagoya, Kyoto, Osaka – Japonia, 1994; „Glass Now 17 th", Tokio, Hamamatsu, Nagoya, Osaka – Japonia, 1995.

Jego prace znajdują się w stałej ekspozycji Muzeum Współczesnej Sztuki Szkła MAVA, Alcorcón, Hiszpania; Muzeum w Sosnowcu; Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Od 2009 roku prowadzi we Wrocławiu, wraz z żoną Magdaleną, autorską galerię sztuki „Moya".