Martin Janecký

Ukończył Szklarską Wyższą Szkołę Zawodową i Średnią Przemysłową Szkołę Szklarską (Vyšší odborná škola sklářská a Střední průmyslová škola sklářská), Nový Bor, Czechy, 1998. Studiował w Pilchuck Glass School, Stanwood, USA – w pracowni Richarda Royala, 2006, oraz w pracowni Williama Morrisa, 2006–2007.

Swoje techniki artystyczne demonstrował w szkołach i placówkach szklarskich, a także podczas festiwali szkła na całym świecie, m.in.: Czechy, Dania, Holandia, Polska, RPA, Tajwan, Turcja, USA, Wielka Brytania. Zdobywał doświadczenie pedagogiczne w instytucjach takich jak: Instytut Sztuki Szkła Miasta Toyama (Toyama City Institute of Glass Art), Toyama City College, Toyama, Japonia; Muzeum Szkła w Corning, USA, we współpracy z Petrem Novotnym; Pilchuck Glass School, Stanwood, we współpracy z Petrem Novotnym.

Udział w 4 wystawach indywidualnych i 34 zbiorowych, przede wszystkim w Czechach i USA, a także w Japonii, Holandii, Luksemburgu i Niemczech, m.in.: Marta Hewett Gallery, Cincinnati, USA, 2007; Muzeum Szkła, Nový Bor, 2015; Habatat Galleries, USA, 2011, 2013; Międzynarodowa Wystawa Szkła Kanazawa, Japonia, 2010.

Janecký zaczął pracę ze szkłem już w wieku 13 lat. Z czasem rozwinął hutniczą technikę kształtowania gorącej bańki szkła od wewnątrz, przy użyciu różnego rodzaju metalowych narzędzi.