Debiut festiwalu – "Between the Spaces" – Michal Lacko

kurator: Kama Wróbel
Galeria Arttrakt, ul. Ofiar Oświęcimskich 1
wystawa czynna: 13.10.2015 – 31.10.2015


Wystawa „Between the Spaces” w Galerii Arttrakt, odbywająca się w ramach Europejskiego Festiwalu Szkła „Play with Glass”, jest pierwszą indywidualną wystawą Michala Lacko.
W twórczości Michala Lacko szkło nie jest postrzegane w sposób tradycyjny. Nie jest też najważniejszym elementem w jego twórczości, która od wielu lat skupia się na eksperymentalnym podejściu do granic między sztukami wizualnymi, stosowanymi i designem. Być może dlatego też nie odnajdziemy wśród jego prac wyrafinowanych, subtelnych szklanych obiektów, a architektoniczne, momentami kojarzące się z placem budowy konstrukcje, w których szkło, chociaż ważne, nie odgrywa zasadniczej roli. Dla młodego artysty szkło – w tym przypadku optyczne – jest bowiem przede wszystkim interesującym materiałem, którego właściwości fizyczne pozwalają osiągnąć oczekiwane, kształtowane przede wszystkim przez kreacyjną moc światła, rezultaty wizualne. Geometryzujące i poddane minimalizacji obiekty podlegają fizycznym matematycznym zasadom perspektywy, odbicia i pryzmatu, przy których pomocy Michal Lacko uzyskuje obraz rzeczywisty lub często też zdeformowaną reprezentację świata.

„Between the Spaces” Michala Lacko w Galerii Arttrakt nie jest więc wystawą prezentującą szkło w tradycyjnym ujęciu, lecz pokazem eksperymentalnych obiektów, które wprowadzają sztukę szkła w nowy, bardziej użytkowy obszar, sytuując je gdzieś na pograniczu sztuk, wyzwalając jednocześnie u odbiorcy inne postrzeganie tego materiału.

Rokrocznie autor wystawy odbywającej się w Galerii SiC! BWA Wrocław podczas Europejskiego Festiwalu Szkła „Play with Glass” wskazuje studenta uczelni artystycznej – z wydziału czy kierunku związanego ze szkłem artystycznym – który jego zdaniem zasługuje na przedstawienie szerszejpubliczności. Autor tegorocznej wystawy, Palo Macho, wykładowca w Studiu Szkła na Wydziale Sztuk Stosowanych w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (VŠVU) w Bratysławie, zaproponował do udziału w wystawie „Debiut” swojego studenta, Michala Lacko.

MICHAL LACKO absolwent Szkoły Sztuki Stosowanej w Koszycach, od 2010 r. student Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych (VŠVU) w Bratysławie.

Otwarcie wystawy – zobacz zdjęcia