„Poza ciałem” – Jana Hojstričova i Palo Macho

Galeria SiC! BWA Wrocław, ul. Kościuszki 9/10
wystawa czynna: 24.09.2015 – 28.10.2015
Zdjęcia: Katarzyna Rączy

Otwarcie wystawy – zobacz zdjęcia