„Polskie Szkło Artystyczne 1949 – 2019 Mistrzowie"

Stanisław Borowski; Jerzy Chodurski; Małgorzata Dajewska; Jan Drost; Pati Dubiel; Zbigniew Horbowy; Ludwik Kiczura; Marzena Krzemińska-Baluch; Kazimierz Pawlak; Sebastian Pietkiewicz; Aleksander Puchała; Monika Rubaniuk; Wszewłod Sarnecki; Jerzy Słuczan-Orkusz; Henryk Albin Tomaszewski; Eryka Trzewik-Drost; Regina Włodarczyk-Puchała; Czesław Zuber

Kuratorzy: Justyna Wierzchucka, Adam Wlodarczyk
Koncepcja projektu: Anita Bialic
Nadzór merytoryczny: prof. Kazimierz Pawlak

Galeria Sztuki w Legnicy – Galeria RING – Legnica – Rynek 12
wystawa czynna: 18.10.2019 – 16.11.2019
otwarcie wystawy: 18.10.2019, godzina 18.00
oprowadzanie kuratorskie wraz z pokazem witrażownictwa: 11.11.2019, godzina 12.00 – 16.00 

Katalog wystawy...

Wystawa Polskie szkło artystyczne 1949–2019 Mistrzowie zaprezentuje prace osiemnastu polskich artystów szkła, zarówno tworzących obiekty sztuki, jak też projektujących szkło użytkowe.

Podstawowym celem projektu Polskie szkło artystyczne 1949–2019 Mistrzowie jest udokumentowanie i spopularyzowanie dorobku trzech generacji polskich artystów szkła. Wybrane na wystawę prace pozwolą na prześledzenie różnorodności stosowanych technik szklarskich, form i filozofii twórczej zarówno artystów uznanych i zasłużonych dla polskiej sztuki i designu, jak też młodszego pokolenia twórców, pracujących intensywnie nad swoim artystycznym portfolio. Traktując szklaną materię w sposób indywidualny i oryginalny, poszukują oni nowych form artystycznej ekspresji i tym samym powoli i systematycznie, budują swoją mistrzowską pozycję w polskim szkle artystycznym.

Ekspozycja jest próbą ukazania wielowymiarowości i różnorodności mistrzostwa w tak trudnej i wciąż mało rozpoznawalnej w Polsce dziedzinie sztuki, jaką jest szkło artystyczne. Jest także swojego rodzaju prowokacją i zachętą do dyskusji nad wybranymi obiektami i ich autorami, do zdefiniowania pojęć mistrzostwamistrza we współczesnej sztuce oraz odpowiedzi na pytanie, czy 70 lat istnienia „wrocławskiej szkoły szkła” to wystarczający czas, aby mówić o mistrzostwie jej absolwentów.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog on-line, prezentujący i omawiający dorobek polskich artystów szkła, których prace znajdą się na wystawie.

Projekt Polskie szkło artystyczne 1949–2019 Mistrzowie, realizowany przez Fundację Fly with Art, jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.