Rasa Grybaitė

Dyplom na Wydziale Sztuk Wizualnych i Stosowanych Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Litwa, ze specjalizacją w witrażu,1998.
Udział w jednej wystawie indywidualnej na Litwie oraz w wystawach zbiorowych na Litwie, Łotwie, Białorusi, w Niemczech, Belgii, Norwegii, Estonii i we Włoszech.
Stworzyła liczne witraże w kościołach ewangelickich na Litwie, 1999–2022.
Pracuje głównie w technice witrażu. Poza tradycyjną ikonografią chrześcijańską, eksperymentuje z abstrakcyjnymi i figuratywnymi kompozycjami w wolnostojących witrażach.